اهداف و اولویت‌ها
4/8/2022 12:47:36 PM | 136

شركت‌های كوچك و متوسط فناوری در رونق اقتصادی ، توسعه فناوری و به تبع آن، كارآفرينی نقش بسيار موثری دارند. توسعه اين شركتها در گرو ايجاد زير ساخت‌های لازم براي كاهش خطرپذيری آنها در دوران شروع فعاليت خود می باشد. يكی از مهمترين اين زيرساخت‌ها، مراكز رشد واحدهاي فناوري است. مركز رشد واحدهاي فناوري براي كارآفرينان و واحدهای كوچك و متوسطي كه با تكيه بر علم و فناوری دارای ايده‌های محوري قابل تجاری شدن هستند، براي مدت چند سال اطلاعات و مشاوره هاي ضروري و نيز خدمات و تجهيزات مناسب را براي رشد و ارتقاي آنها ارائه داده و آنها را براي حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری كشور آماده مي‌كند.

 • اهداف کلی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل  عبارتند از:
 •  
 • ایجاد شرکت های دانش بنیان و ارزش آفرین
 • تکمیل فرایند تجاری سازی
 • تکمیل چرخه ارتباط صنعت و دانشگاه
 • افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش های کاربردی دانشگاه
 • افزایش سهم واحدهای فناور دانشگاه در ایجاد ارزش افزوده و فعالیت های اقتصادی
 • توسعه و تعمیق ارتباط واحدهای صنعتی و اجرایی با دانشگاه
 • تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه از طریق فعالیت های دانش محور و فناورانه
 • ارتقای توان رقابتی و پاسخگویی دانشگاه براساس تقاضای محوری
 • برنامه ریزی جهت ایجاد مراکز رشد تخصصی متانسب با مزیت های نسبی منطقه
 • کمک به افزایش انگیزه دانشجویان

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها