زیست شیمی گستران سبز شمال
4/8/2022 12:29:06 PM | 134

شرکت زیست شیمی گستران سبز شمال با شماره ثبتی 14007621111 در زمینه فناوری‌های صنعت کشاورزی فعالیت می‌نماید که از دستاوردهای این هسته میتوان به تولید کود ارگانیک و بیوگاز اشاره کرد.

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها