آمارد دام طبرستان
4/8/2022 12:14:08 PM | 154

شرکت تعاونی کشاورزی دامپروری آمارد دام طبرستان درتاریخ1386/11/11تحت شماره 4043در اداره ی ثبت شرکت های آمل به ثبت رسید و با پروانه بهره برداری به شماره 1303491005از سال1386 فعالیت خود را شروع نموده است. این شرکت در حوزه تولید شیر و گوشت و واردات اسپرم و تولید گاو و همچنین فرآورده‌های هورمونی و خونی حیوانات فعالیت می‌نماید.

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها