شرکت فناوران پیشرفته مهر طبرستان
4/8/2022 9:59:06 AM | 114

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فناوران پیشرفته مهر طبرستان درتاریخ 1399/6/6 به شماره ثبت 16019 به شناسه ملی 14009395444 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه فعالیت آن به شرح زیر  می‌باشد. موضوع فعالیت : ساخت ، تهیه ، خرید و فروش و ارایه خدمات در زمینه دستگاههای صنایع پتروشیمیایی، شیمیایی/الکتروشیمیایی، پزشکی، کشاورزی، آرایشی- بهداشتی - خرید و فروش و تهیه مواد شیمیایی، صنعت... .

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها